Jak przygotować pliki i złożyć zamówienie?

Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej na adres mailowy firmy JURTEX lub osobiście w siedzibie firmy.

W zamówieniach wysyłanych drogą elektroniczną należy podać:
Do zamówienia należy dołączyć:

Tekstylia

Ilość zamawianego asortymentu, kolor, rozmiary, umiejscowienie nadruku, rozmiar nadruku.

Folia

Rodzaj folii, kolor, rozmiar i kolor nadruku.

Inne materiały

Zamówienie następuje po indywidualnej konsultacji.

Pliki z projektem nadruku oraz jeśli to możliwe wizualizację umiejscowienia nadruku.

Dane zamawiającego (nazwa firmy, adres, tel. kontaktowy, nip)

Pliki graficzne

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania plików graficznych

Programy i przygotowanie projektów.
Drukarnia JURTEX przyjmuje projekty graficzne do realizacji w formie grafiki wektorowej (krzywe) w następujących formatach:

PDF

EPS

CDR, AI

W przypadku, kiedy klient nie ma możliwości dostarczenia projektu w grafice wektorowej, nasza firma oferuje przeróbkę i przygotowanie projektu z grafiki bitmapowej. Grafika bitmapowa powinna być dostarczona w miarę możliwości w jak najwyższej rozdzielczości. Cena za taką usługę jest ustalana indywidualnie w zależności od złożoności projektu.
 
W przypadku przesyłania plików pocztą elektroniczną, prosimy o dołączanie do każdego wzoru zawierającego grafikę wektorową drugiego pliku zawierającego tę samą grafikę zapisaną jako bitmapę. Plik ten posłuży jako podgląd pozwalający upewnić się, że grafika wektorowa nie uległa uszkodzeniu w czasie transmisji danych.
 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: grafik@jurtex.eu

Czas realizacji

Czas realizacji zamówień ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości zamówionego produktu, złożoności projektu oraz ilości pracy jaki aktualnie ma drukarnia. Czas liczony jest od momentu otrzymania przez nas produktu do znakowania oraz zatwierdzonego przez drukarnie JURTEX projektu do nadruku.

W skrajnych przypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu z powodu wypadków losowych, nie zależnych od drukarni (brak prądu, uszkodzenie maszyn drukarskich itd.)

O wszelkich zmianach we wcześniej ustalonym czasie realizacji zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany.